214-2-uchast

214-3-uchast

 

17 – 19 вересня 2015 року за підтримки Міністерства освіти і науки України при Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського проходила Міжнародна науково-практична конференція присвячена "Проблемам механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини".


В ході конференції було розглянуто чимало питань присвячених проблемі професійної підготовки фахівців фізико-математичного напрямку, а також розглянуті сучасні прикладні проблеми механіки суцільних середовищ, фізики конденсованого стану речовини, хімії конденсованих структурно-неоднорідних систем, теоретичні аспекти фізико-хімічних досліджень конденсованих систем, геометричне, математичне та комп'ютерне моделювання явищ, систем і процесів.


Нам дуже приємно повідомити, що наш вчитель фізики, Лазаренко Тетяна Казимирівна, також приймала участь в цій науково-практичній конференції.