Витяг з статуту школи

Загальні положення

1.1. Навчальний заклад може бути загальноосвітнім навчальним закладом ІІ ступеня та ІІІ ступеня. Навчальний заклад ІІ та ІІІ ступеня можуть функціонувати разом.В навчальному закладі створені класи з вечірньою формою навчання. За погодженням з відповідним місцевим органом управління освітою при загальноосвітньому навчальному закладі можуть створюватися класи з заочною( дистанційною ) формою навчання.

Витяг з робочого плану
Робочий навчальний план Ірпінської вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Ірпінської міської ради Київської області на 2016-2017 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 р. №1/9 - 296 « Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

Для вечірніх загальноосвітніх шкіл:

9 класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерством освіти і науки України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерством освіти і науки України від 05.02.2009 р. №66 ( додатки 20,21).

10 – 11(12) класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 27.08.2010 року № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657(додаток 25).