Приберіть усе зай­ве і те, що відволікає вашу увагу від безпосе­редньої мети – підготов­ки до іспиту.

   Заховайте від себе книжки, диски, те­лепрограму, відключить телефон. Суворо скажіть собі: з 9-ої до 12-ої дня я повинен вивчити стільки-то.Підготуйте своє робоче місце вдома: приберіть з робочого столу все зайве, зручно розмістіть потрібні програми, навчальні посібники, зошити, папір, ручки, олівці тощо. Можна ввести в інтер’єр кімнати зелений, жов­тий і фіолетовий кольори, оскільки вони підвищують інтелектуальну активність. Для цього буває достатньо якоїсь картин­ки в цих тонах...

  Складіть план занять.

  Плануючи кожен день підготовки, необхідно чітко визначити, що саме сьогодні вивчатимете. Не взагалі: «трохи позаймаюся», а які саме розділи і теми.

  Перегляньте спочатку весь матеріал і раціонально сплануйте його вивчення:

  Наприклад, якщо потрібно вивчити 100 питань за 4 дні, то у перші два дні вивчіть 70% усього обсягу, третього дня  - решту питань, четвертого  - повторіть вивчене. При цьому складні питання чергуйте з простішими.Не вивчайте новий матеріал безпосередньо перед державною підсумковою атестацією, робіть це заздалегідь.

  Структуруйте матеріал за допомогою планів, схем  з будь-якого навчального предмета.

   Робіть це у письмовому вигляді. Адже досить часто буває так: вам здається, що ви все знаєте, пам’ятаєте, а коли починаєте відповідати - ваша відповідь виходить уривчастою, фрагментарною.

  Почніть вчити з важких, незрозумілих тем, а легкі залишайте під кінець. 

  Якщо складну тему відкладати на потім, вона висітиме, як  дамоклів меч, не даючи вам спокою. В результаті якість запам’ятовування тем, які дають­ся складно, різко знижуєть­ся, якщо не зводиться до нуля. Виникає це тому, що ви намагаєтесь відкласти нерадісний момент.

  Розпочніть заняття з найважчого матеріалу, який знаєте найгірше.

  Якщо не можете щось згадати, запишіть на аркуші запитання, які ви можете поставити учителю під час консультації.Ставте під час консультації  педагогу ті запитання, які вас найбільше хвилюють. Розбирайте все разом.

Пам`ятка учням щодо складання державної підсумкової атестації (ДПА)

  Пам’ятайте, що інформація одержана на консультації перед державною підсумковою атестацією буде корисною для вас.

  Чергуйте розумо­ву діяльність з фізич­ною. 
  Не доводьте себе до повного знесилення й упа­ду сил пізнанням науки. Не забувайте, що відпочи­нок теж необхідний. Не за­боронена корисна праця на благо сім’ї: помийте підлогу, сходіть до мага­зину...

  Чергуйте заняття і відпочинок.

  Скажімо, 40 хвилин занять, потім 10 хвилин — пе­рерви. Можна у цей час помити посуд, полити квіти, зробити зарядку, прийняти душ...Не треба прагнути до того, аби прочитати і запам’ятати напам’ять увесь підручник. Корисно структурувати матеріал, складати плани, схеми, причому бажано їх записува­ти. Плани корисні і тому, що за ними легко повторити якийсь матеріал.

  Справжня мета  на­вчання – не повторювання, а використання.
  Не тримайте знання в собі, як в сейфі. Поділіться ними з дзеркалом, улюбленим собакою, батьками чи друзями. Можете час від часу робити репетицію іспиту: зробіть невеликі картки з номерами білетів, витягайте їх і відповідай­те. Відповідайте вдумливо і серйозно, бо добра репе­тиція, – запорука успіш­ної вистави.

  Як запам’ятовувати матеріал?

 Наближається ДПА.

  Психологи встановили, що наша оперативна пам’ять при одночасному сприйнятті здатна утри­мати і потім відтворити в середньому лише сім об’єктів. Тому матеріал краще розби­ти на смислові шматки, бажано, аби їх було не більше семи. Смислові шматки матеріалу необхідно укрупнювати й уза­гальнювати, виражати головну думку од­нією фразою. Не слід квапитися, за будь-яку ціну запам’ятовувати складний текст, не ро­зібравшись у його внутрішніх зв’язках, не зрозумівши міркувань автора. Серед другорядного потрібно виявити найголов­ніше.

  Запам’ятовувати матеріал треба осмисле­но, а не механічно.

   Не зубріть – це довго і дає ус­кладнення: варто пере­хвилюватися, забути хоч одне слово, як текст, вив­чений таким способом, зітреться. Краще двічі прочитаний та переказа­ний, ніж п’ять разів прочи­таний без переказу. Вста­новіть  логічну послідовність. Розбийте мате­ріал на смислові частини та знайдіть в кожній ключову фразу.Робіть шпаргалки за бажанням, це сприяє закріпленню знань, однак пам’ятайте, що користуватися ними під час державної підсумкової атестації не можна.

  Використовуйте асоціації.

  Метод ло­кальної прив’язки полягає у побудові для ряду, що запам’ятовується, об’єктів іншого ряду — опорного, з добре знайомих або легких для вивчення об’єктів. Таким опор­ним рядом може бути послідовність кімнат у вашій квартирі, будинків на вашій вулиці тощо. Людина спочатку заучує опорний ряд, а потім використовує його елементи, аби зіставити з ними елементи заучува­ного ряду. Отже, якщо в матеріалі мало внутрішніх зв’язків — озирніться довкола. Уявіть обстановку, в якій ви вивчали ма­теріал, і ви пригадаєте його, адже отримані одночасно враження запускають механізм згадування.

 Як повторювати?

 Перекажіть текст своїми словами, і ви легше його запам’ятаєте, аніж просто прочитавши багато разів, — адже це активна розумова праця. Загалом, будь-яка аналітична робота з текстом дозволяє краще його запам’ятати. Це може бути пе­рекомпонування матеріалу, знаходження парадоксальних формулювань для нього, залучення контрастного фону або матеріалу тощо.

Конспектування. Виявляється, текст мож­на сильно скоротити, представивши його у вигляді схеми — «зірки», «дерева», «дуж­ки» тощо. При цьому сприйняття та якість запам’ятовування значно покращуються че­рез образність запису.

Таким чином, вам необхідно розбити великий текст не більш ніж на 7 частин, зв’язати ці частини між собою, виділити опори (слова і думки, що стоять за ними) і завчити їх. У системі заучування матеріалу важливу роль відіграє повторення.

  • Виконуйте якомога більше різних опуб­лікованих тестів з якогось предмета. Ці тре­нування ознайомлять вас із конструкціями тестових завдань.
  • Тренуйтеся із секундоміром у руках, за­сікайте час виконання тестів. Готуючись до іспитів, ніколи не думайте, що не впораєтеся із завданням, а навпаки, подумки малюйте собі картину тріумфу.
  • Залиште один день перед іспитом на те, аби знову повторити всі плани відповідей, ще раз зупинитися на складніших питаннях.

Ляжте раніше спати напередодні державної підсумкової атестації,
а ранок у жодному разі не розпочинайте «зубрінням».

Прийдіть на державну підсумкову атестацію завчасно.

 З побажанням успіхів!!!

                                                                                                 Упорядник статті — Поліщук О.   
шкільний психолог