До класів із вечірньою формою навчання зараховуються громадяни, які не мають можливості отримати повну загальну середню освіту в школах із денною формою навчання, для отримання повної загальної середньої освіти без відриву від виробництва або професійного навчання в училищі, та які бажають розширити свої знання, світогляд і досягти успіхів у своєму житті. Здобуття базової та повної загальної середньої освіти у вечірній школі не обмежується віком.


До вечірньої школи згідно з «Положенням про вечірню (змінну) школу» зараховуються учні незалежно від місця проживання на підставі:

 • особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють),
 • свідоцтва про народження або паспорту (копії),
 • документа про наявний рівень освіти,
 • довідки про професійне навчання або працевлаштування.

При переведені учнів до вечірньої школи з іншого загальноосвітнього навчального закладу, крім зазначених документів, додається особова справа учня.

Для неповнолітніх необхідні такі документи:

 • направлення або довідка (професійного навчання в навчальних закладах, які не дають повної загальної середньої освіти або довідка з працевлаштування) для подальшого навчання у вечірніх класах;
 • копія свідоцтва про народження або паспорта особи, яка вступає до вечірнього класу;
 • свідоцтво про закінчення базової загальної середньої освіти;
 • табель або академічна довідка про відповідний рівень освіти на даний час;
 • фото 3х4 – 2 шт.

Для повнолітніх необхідні такі документи:

 • копія паспорта особи, яка вступає до вечірнього класу,
 • свідоцтво про закінчення базової загальної середньої освіти,
 • табель або академічна довідка про відповідний рівень освіти на даний час,
 • фото 3х4 – 2 шт.