У житті кожного є момент, коли необхідно прийняти для себе одне з найважливіших рішень – вибрати справу до душі, за покликанням, тобто професію. Вибір професії, вступ до самостійного трудового життя ще  називають другим народженням. Адже від того, наскільки зроблений вибір  професії  свідомо, зважено, від душі, -  залежить суспільна цінність людини, її місце серед людей, задоволеність професійною діяльністю, фізичне і психологічне здоров'я і, взагалі - радість і щастя.

З цього приводу відомий український педагог і психолог К.Д.Ушинський писав: "Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї свою душу, то щастя саме вас знайде". Займатися ж не своєю справою важко. Втрачається інтерес, людина перевтомлюється, перенапружується, рахує кожну хвилину, коли закінчиться робочий день. У працівника виникає незадоволеність професійною діяльністю, знижується продуктивність і якість праці. Таким чином, помилка допущена при професійному самовизначенні, це не тільки особиста невдача людини, але й невдача суспільства.

Професійне самовизначення

Що ж робити що?

Успішність діяльності залежить від внутрішніх та зовнішніх факторів, які заважають або сприяють досягненню цілей. Одним з найважливіших психологічних механізмів, що має факторну дію, є самовизначення людини до своєї діяльності.
Важливо, щоб ви самі відповіли на наступні питання:

А ЯКУ ПРОФЕСІЮ - РОБОТУ ХОЧЕТЕ ВИ?

 • Як хочете до неї ставитись?
 • З якими почуттями хочете ходити на роботу і уходити з роботи додому?
 • Що хочете від власної обраної професії отримувати?
 • Який вклад, які зусилля ви готові зробити для розвитку в цій сфері?
 • Який ваш мотив в обранні тієї чи іншої професії?

Ми всі знаємо, що мотив – це спонукальна причина дій і вчинків людини. Мотивація формується в людині в міру усвідомлення нею суспільної значимості обраної діяльності і правильної оцінки своїх індивідуальних нахилів і здібностей...
     Мотивація свідомого вибору професії – це система мотивів, спрямованих на реалізацію потреби в оволодінні певним видом професійної діяльності.
Престижність професії і розмір заробітної плати – не найкращі мотиви при виборі професії, хоч вони також важливі...
Причини, які спонукають нас вибирати ту чи іншу професію поділяються на зовнішні та внутрішні.
Зовнішні причини пов’язані з впливом навколишнього середовища: думкою батьків, друзів, однолітків, бажанням добитися успіху зовнішнього або страхом осуду...
За внутрішні причини ви відповідаєте особисто – їх визначають ваші здібності, нахили, вподобання, характер...

В тому, що стосується майбутнього, я повторюю одне: за щоб ви не брались, головне – будьте віддані власній справі до кінця. Не обов`язково досягати якогось зіркового успіху, але бути чесним перед самим собою у вибраній професії – ОБОВ`ЯЗКОВО.
Роберт Де Ніро

Є одна цікава притча, яка допомагає зрозуміти як ми можемо ставитись до власної роботи, - мотиви вибору праці та наслідки цього вибору ....у житті...

Притча про каменярів...

Сталося це в середньовіччі. Чернець, що керував будівництвом собору, вирішив подивитися як працюють каменярі. Він підійшов до першого і попросив його розповісти про свою роботу.

Професійне самовизначення

- Я сиджу над кам’яною брилою і працюю різцем: марудна і нудна робота, що виснажує мене, - сказав він озлоблено.

Чернець підійшов до другого каменяра і запитав його те саме.

- Я працюю різцем над каменем і заробляю гроші. Тепер моя сім’я не голодуватиме, - стримано відповів майстер.

Чернець побачив третього каменяра і спитав про його працю.

- Збоку видається, що я ріжу камінь, та насправді я будую Храм, що стоятиме тисячу літ, я будую майбутнє, - усміхнувшись відповів третій каменяр.

Наступного дня, чернець запропонував йому очолити виробництво.

Подумайте, як кожен з каменярів відноситься до власної роботи та з якими почуттями живе?

 Професійне самовизначення

Зробіть свої висновки... 

Важливо знати, що"професійна самореалізація" - це соціалізований шлях гармонійного розвитку особистості, поєднаний із здобуттям професійно - практичного та духовного досвіду в процесі отримання кваліфікації спеціаліста в період первинного професійного становлення (навчання у закладах після школи). А також вдосконалення фахового зростання в процесі виконання професійних ролей і обовязків, що є невід`ємним атрибутом розкриття і здійснення особистісного професійного потенціалу.

Професійна реалізація особистості на її життєвому шляху передбачає такі основні етапи:

 1. професійне самовизначення,
 2. професійне становлення в обраній сфері,
 3. фахове зростання і розвиток компетенцій.

      Професійне самовизначення - це вибір особистістю виду майбутньої професійної діяльності, що відбувається на основі наявних у неї професійних нахилів, інтересів і сформованих здібностей. Сутність професійного самовизначення полягає в усвідомленні особистістю відповідності своїх можливостей психологічним вимогам професії, своєї ролі в системі соціальних відносин і своєї  відповідальності за виконання зобов`язань, які виникають у зв`язку зі зробленим вибором.

Професійне становлення особистості відбувається, коли вже обраний фах. Однак, коли людина потряпляє в кризові ситуації( втрата роботи,банкрутство підприємства, зниження професійного  статусу в колективі), які сьогодні, на жаль, так часто мають місце, то вона повинна уточнювати, коректувати процес фахової самореалізації, звертаючись до свого життєвого та професійного досвіду. Нині, в процесі переходу українського суспільства до ринкової економіки, відбувається неминуча  трансформація значимих для  людини цінностей, мотивів, професійних позицій та переконань - як можливий шлях конструктивної активізації професійної реалізації особистості.

Професійне самовизначення

Компонентами готовності до свідомого вибору професії виступають:

• загальне позитивне ставлення до праці;
• знання певного кола професій, їх змісту, вимог, шляхів отримання професії та перспектив професійного росту;
• сформованість професійних інтересів;
• адекватна самооцінка;
• сформованість мотиваційної сфери;
• наявність спеціальних здібностей;
• практичний досвід;
• збалансованість інтересів, здібностей і нахилів, їх відповідність вимогам професії до особистості;
• відповідний стан здоров’я;
• сформованість моральних якостей, які відповідають вимогам професії;
• професійна придатність.

Професійна придатність – сукупність психолого - педагогічних і психофізіологічних особливостей людини, необхідних для досягнення задовільних з точки зору суспільства успіхів у праці при наявності спеціальних знань, умінь і навичок, а також отримання власного задоволення від самого процесу праці.

Важливою передумовою успішного професійного самовизначення є також сформованість в особистості професійно - важливих якостей – окремих психічних, психологічних і фізичних властивостей, які відповідають вимогам певної професії і сприяють успішному оволодінню нею.

Підготовка до свідомого вибору професії передбачає активне формування таких психологічних якостей як здібності, інтереси, ціннісні орієнтації, прагнення, професійні плани, ідеали, переконання.

 

Алгоритм професійного самовизначення.

 • Визнач кілька професій, які тобі подобаються, до яких у тебе є потяг; існують принципові можливості для успішного їх освоєння і працевлаштування.
 • Знайди якомога більше інформації про ці професії, познайомся з людьми, які їх представляють.
 • Вислухай думку батьків, учителів, друзів, проаналізуй почуте.
 • Склади список суттєвих можливостей, які дає професія (напри­клад, можливість спілкування з багатьма людьми, поїздки за кордон, високий дохід тощо) і проаналізуй їх стосовно своєї мети, очікувань, мрій.
 • Визнач фізичні та психологічні якості, необхідні для кожної з професій.
 • Звернися до психолога з проханням визначити (дослідити) твої ін­тереси, здібності, темперамент, особливості пам'яті, уяви тощо.
 • Завчасно дізнатись які ВУЗи навчають за даними професіями та тестування з яких предметів потрібне при вступі.
 • «Примірити» кожну з професій, зважити всі її «плюси» та «мінуси» (організувати собі професійні проби ще під час закінчення школи за допомогою дорослих, адміністрації школи, або ж за сприянням найближчого професійно - технічного навчального закладу (МНВК, ПТУ) у крайньому випадку здійснити 1-2 денну екскурсію на робоче місце спеціаліста, що працює за обраною Вами професією).
 • Зробити остаточний вибір (при цьому слід пам’ятати, що ніхто не застрахований від серйозних помилок і в прикрому випадку, згодом, можна змінити професію, стати професійно мобільним, адже головне аби професія не була моральним, психічним чи фізичним тягарем).
 • Розробити особистий план професійного самовизначення (розписати все покроково, можна створити почерговий план виконання всіх поставлених цілей).
 • Зважити всю здобуту інформацію, прислухатись до власних почуттів, інтуїції, пам’ятаючи, що професію слід обирати не тільки «головою», а й усім їством – професія має приносити насолоду Вам, Вашому тілу, очам, вухам, пальцям, Вашій уяві, інтелекту, вона має плекати почуття власної гідності, Вам повинен подобатись сам аромат Вашої професії.
 • Прислухайся до своїх відчуттів, інтуїції.
 • Зроби вибір. Упевнено йди до мети.

Основні помилки у виборі професії.

 • Не діли професії на «престижні» і «непрестижні».
 • Не ототожнюй навчальний предмет із професією.
 • Не перенось своє ставлення до фахівця на професію.
 • З'ясуй, чи правильне в тебе уявлення про характер роботи в обраній професії.
 • Не приймай рішення під впливом інших, але можеш врахувати їх думки, а вибір за тобою.
 • Не приймай рішення під впливом певних обставин, будь обєктивним.
 • Не орієнтуйся на легке життя, памятай: "Без труда не виловишь и рыбку из пруда". 

Пам'ятай: за Тобою - Твоє Майбутнє, так само за кожним з нас - Наше Світле Майбутнє Країни.

Професійне самовизначення

По - справжньому не байдужа, до проблем сучасності молодь, яка відповідальна, творча, ініціативна, що володіє широким кругозором, умінням мислити та має почуття любові і гордості до своєї Землі, об’єднується заради спільної мети - світлого та щасливого майбутнього своєї Батьківщини. А це по - справжньому можливо, коли кожен обире свій професійний шлях до серця та з почуттям  відповідальності, відверто, віддано та по - совісті виконуватиме свої обов`язки. 

ЗАВЖДИ ПАМ`ЯТАЙТЕ!!!

Професійне самовизначення

Будьмо по - справжньому розумними, добрими, вольовими людьми, гідними носити звання українців. Адже саме кожному з нас  писати історію завтрашнього дня, і, хто б там що не казав, але наше майбутнє в наших руках. Головне вірити у свої сили, можливості  та думати про правильність своїх дій і їх наслідки! Майбутнє за нами! З Вірою за Найкраще Майбутне кожного з нас !!!

Бажаю Вам успіхів!!!

 

Укладач статті Поліщук О.О.
шкільний психолог