Особливості навчання дистанційним способом

Все про заліки

Про особливості залікової системи у вечірній школі

 
Види заліків

В практиці вечірньої школи проводять заліки видів: усно, письмово, усно-письмово, письмово-лабораторно, усно-практично.

 
Методика організації проведення заліків

Про особливості проведення ефективного заліку