Велике значення для ефективного проведення заліку має підготовча робота.

Для організації і проведення заліку учитель готує необхідний матеріал. На початку року  на стенді в кабінеті вивішується список заліків на поточний навчальний рік, загальні вимоги до них, графік складання, пам’ятка про порядок проведення заліків.

Протягом року учням систематично повідомляються новини про час проведення заліку: тема, час, основна література, проведення контрольних і лабораторних робіт, вимоги до знань і умінь учнів по даному розділі, матеріали по повторенню, питання для самоперевірки, рекомендації роботи з підручником, довідником, використанні Інтернету при наявності. текстом літературного твору.

Для організації роботи на заліку учитель готує дидактичний матеріал для учня, який носить тренувальний та контролюючий характер. Всі матеріали складаються так, щоб учні, познайомившись з ними, могли самостійно готуватися до заліку. Особливе місце займає робота учителя з учнями, які по поважним причинам пропустили заняття по всьому заліковому розділі. Попередньо ці учні отримують від учителя завдання для самостійної роботи. В ньому містяться основні вимоги до знань і умінь учнів, указівки, на які питання відповідати письмово, поради роботи з підручником, перераховані необхідні для виконання вправи.

Учні дома готуються до відповіді, виконують письмові роботи і після цього приходять на залік. З такими учнями учитель працює індивідуально. Провіривши роботу учня, учитель веде бесіду з учнем, задає йому питання по матеріалу залікового розділу, пропонує тести, виконати практичну чи лабораторну роботу. При необхідності учитель допомагає учню, дає поради, пояснює складні поняття теми.

По закінченню роботи учню виставляються бали, або пропонують підготуватися краще до відповідей і явитися до заліку повторно. В цьому випадку можлива оцінка знань за окремі види робіт (контрольну чи самостійну письмову роботу, усну відповідь на окремі питання). При цьому учню даються конкретні завдання, як підготуватися до кінцевого складу заліку, на що звернуть особливу увагу, які задачі і вправи виконати. Учні, які виконали всі письмові роботи в класі, але не відповідали усно на уроці, можуть з певних тем скласти  усний залік, причому оцінку виставляється з урахуванням результатів письмових робіт і усної відповіді на заліку. 

Залікова система у вечірній школі дозволяє систематично проводить перевірку знань учнів з урахуванням результатів всіх видів їх самостійної діяльності. Систематичний індивідуальний облік знань учнів допомагає учителю правильно організувати залік, вибрати потрібну форму проведення його для окремих груп учнів, розумно використати залік, як на з форм навчання.