Письмовий залік

Письмовий залік, як правило, проходить у формі контрольної роботи, яка повинна відповідати певним вимогам.

  1. Включать в письмову роботу завдання, що охоплюють основний теоретичний матеріал, виявлять знання основних понять теми.
  2. Завдання повинні бути різнорівневі.

Як правило, письмовий залік проводиться для всього класу одночасно. Але в ряді випадків учні здають такий залік індивідуально , тому зміст контрольної роботи може бути різний в залежності від відвідування учня і результатів поточних письмових робіт.

Усний залік

Усно - практичний залік виявляє знання учнів основних теоретичних положень, уміння розв’язувати експериментальні задачі і виконувати лабораторні і практичні роботи по темі залікового розділу. При підготовці до такого заліку учням пропонуються питання для самоперевірки, які виявляють знання і розуміння теоретичного матеріалу, дається самостійна робота, яка містить декілька експериментальних завдань. При виконанні лабораторної роботи учні повинні відповідати на заліку усно по карточкам з різнорівневими завданнями, різними по об’єму та змісту.

Усний залік приймається по темам, які містять в основному теоретичні питання і не вимагається в обов’язковому порядку виконувати контрольні і лабораторні роботи. Учні при цьому виді заліків повинні уміти користуватися підручником, довідковим матеріалом узагальнюючими таблицями, використовувати інформаційні технології.

Письмово-лабораторний залік

Письмово-лабораторний залік може проводитись з таких предметів, як фізика і хімія.
Найбільш поширеною формою заліку в вечірній школі є усно-письмовий залік. До цього заліку учитель готовить різний дидактичний матеріал: письмові самостійні і контрольні роботи, тестові завдання, уміння виділить головне, уміння працювати з підручником, довідниковою літературою, узагальнюючими таблицями, інформаційними технологіями. Цей вид заліків приймається з літератури, математики, фізики, хімії.