Методичні рекомендації спрямовані на допомогу вам для засвоєння нових знань, в тому числі ліквідації пропущених проміжків в знаннях, при першому ознайомленні з новим матеріалом, його сприйнятті, усвідомленні, при застосуванні умінь і навиків при певних ситуаціях, в процесі повторення.

При роботі з завданнями рекомендую притримуватись наступного порядку:

  1. Уважно прочитайте параграф, щоб зрозуміти його зміст. При повторному читанні керуйтеся вказівками до підручника, в яких дані поради, що треба повторить, на що звернути увагу при читанні тексту, на які питання треба дати відповіді, які розв’язати задачі, виконати досліди і лабораторні роботи.
  2. Для кращого засвоєння і запам’ятовування матеріалу по ходу вивчення в свої робочі зошити записуйте основні висновки, формулювання законів, схеми дослідів, приклади розв’язування задач. Дайте відповідь в кінці параграфа підручника.
  3. Виконайте домашню залікову роботу, номер якої скаже учитель.

Порядок формування варіантів залікових робіт:
1 варіант – задачі 1,7,13,19  
2 варіант – задачі 2,8,14,20  
3 варіант – задачі 3,9,15,21  
4 варіант – задачі 4,10,16,22
5 варіант – задачі 5,11,17,23
6 варіант – задачі 6,12,18,24

Порядок виконання залікових робіт

 Залікову роботу виконують письмово в окремому зошиті.

При виконанні залікових робіт використовуйте зразки розв’язаних задач, які приводяться в методичних рекомендаціях. Якщо виникнуть питання необхідно звернутися за поясненням до вчителя. Необхідні довідникові дані про значення фізичних величин можна найти в додатку та збірнику задач по фізиці.

Якщо ви виконали з даною роботою, то переходьте до розв’язування задач високого рівня. Виконання завдань можна почати і з цього рівня. До багатьох задач дані відповіді.

Захист залікових робіт

На заліку ви повинні уміти «захищати» залікову роботу: відповідати на теоретичні питання, пояснювати рішення задач, зробить необхідні досліди і показати використання фізики в техніці та на виробництві.