Відповідно до законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», « Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»,
№ 2442 –УІ від 06.07.2010 р.
Згідно з річним планом роботи школи, педагогічний колектив працює над методичною проблемою: «Задоволення освітніх, соціальних, духовних інтересів та потреб учнів, сприяння їх особистісному ставленню на основах впровадження практично зорієнтованих технологій навчання і виховання в умовах школи ІІ-ІІІ ступенів ». На початку року була створена така структура методичної роботи:
Гуманітарний цикл
Тема: «Формування рис українського характеру, справжнього українця на уроках гуманітарного циклу».
Керівник: Кучеренко Галина Миколаївна
Природничо-математичний цикл
Тема: «Практична компетентність природничо-математичної освіти учнів вечірньої школи».
Керівник: Вдовцова Олена Степанівна
Методичне об'єднання класних керівників
Тема: «Розвиток життєвих компетентностей учнів у процесі виховної роботи в школі».
Керівник: Копилаш Дмитро Євдокимович.
Психолого-педагогічний семінар – керівник Лазаренко Тетяна Казимирівна.
На засіданнях відбулися семінари за темами « Психологічне здоровя учителя. Технології психологічного розвантаження». Протягом року відбулися засідання методичних об'єднань школи за темами: аналіз роботи шкільних методичних об"єднань за минулий навчальний рік: організація системи профілактики правопорушень серед учнів на основі гуманізації сучасної школи; превентивне виховання учнів – пріоритетний напрямок виховання; виховання естетичного та психологічного бачення життя людини,формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості, виховання гідності, жіночності серед учнів, інтеграція у навчанні предметів природничого циклу – шлях до формування практичної компетентності учня; застосування сучасних освітніх технологій у процесі викладання природничо-математичних предметів , стан та рівень навчальних досягнень учнів на уроках фізики,астрономії, англійської мови, екології.
В умовах розбудови інформаційного суспільства, удосконалення інноваційних технологій та модернізації освітянської сфери актуальним є вивчення, аналіз та висвітлення (популяризація) творчих здобутків педагогів – новаторів. Учителі школи працюють над проектом « Педагоги – новатори в Україні». Створений банк даних про: В.Ф.Шаталова, М.М.Палтишева, М.П.Гузик, Л.Б.Донська, Г.С.Сазоненко, О.М. Остапчук, М.І.Босенко та інші.
Інформаційно-методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями на засіданнях МО, матеріалами, зібраними під час міської педагогічної виставки.
У 2014-2015 навчальному році

Автор Назва
1. Лазаренко Тетяна Казимирівна–
учитель фізики вищої категорії,
учитель-методист Формування екологічної культури учнів на уроках фізики у вечірній школі: методичний посібник. / Т.К.Лазаренко/. – Ірпінь,2014.- 20 с.
2. Вдовцова Олена Степанівна –
учитель математики вищої категорії,
учитель-методист Роль заліків у формуванні навчальних компетенцій з математики у вечірній школі, (методичні рекомендації): методичний посібник/ О.С.Вдовцова/.- Ірпінь, 2014. - 24с.
3. Кузьменко Наталія Василівна – учитель математики, фізики, астрономії та інформатики, вищої категорії, старший учитель Інноваційна діяльність учителя вечірньої школи щодо підвищення ефективності навчання учнів на уроках математики.
Методичні рекомендації. Ірпінь, 2015 - 52 с.

4. Цмокалюк Анна Володимирівна – учитель англійської мови, спеціаліст ІІ категорії Спорт: користь чи шкода?
Проектна робота учнів 9-11 класів. Ірпінь, 2015 – 20 с.
5. Зимовська Катерина Анатоліївна – вчитель англійської мови та світової літератури, спеціаліст ІІ категорії Вплив ідеалу в процесі становлення та розвитку особистості (на прикладі літературних творів Стендаля та Ф.Достоєвського).
Проектна робота. Ірпінь, 2015 – 35 ст.
6 Зимовська Катерина Анатоліївна – вчитель англійської мови та світової літератури, спеціаліст ІІ категорії
Цмокалюк Анна Володимирівна – вчитель англійської мови, спеціаліст ІІ категорії
Прядко Надія Миколаївна – учитель української мови та літератури, старший учитель Стратегічний проект розвитку Ірпінської вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Ірпінської міської ради Київської області «Мультимедія»
Проектна робота, Ірпінь, 2015 – 13 ст.

Учителі ( Лазаренко Т.К. Вдовцова О.С.) взяли участь в УІ Міжнаодній виставці Сучасні заклади освіти – 2015 та отримали диплом за творчу працю з підвищення якості національної освіти.
Роботі заступника директора з навчально-виховної роботи Луніній С.Ю. допомагали керівники методичних об'єднань.. Проводилися засідання предметних кафедр, де обговорювалися питання: оновлення змісту освіти згідно з регіональними умовами на основі широкого використання нових педагогічних інновацій, технологій та елементів передового педагогічного досвіду, організації та проведення контрольних зрізів знань, семінарів, удосконалення різних видів роботи на уроках та в позакласній роботі, підготовки до участі у міській виставці педагогічних технологій, педагогічних читань тощо.
На засіданнях методичної ради школи розглядалися такі питання: підсумки атестації вчителів за 2014-2015 н.р., розробка рейтингової оцінки результативності роботи вчителя, методика викладання кращих учителів школи, моніторинг знань учнів за І,ІІ семестри, ознайомлення з інструктивними документами щодо проведення ЗНО та ДПА, набір учнів до 9-х, 10-х класів та інші.
Однією з дієвих форм науково - методичної роботи та управління закладом освіти на демократичних засадах є засідання педагогічної ради. Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення. На педрадах протягом 2014-2015 н.р. розглядалися такі педагогічні проблеми : Готовність педагогів навчального закладу, ефективно здійснювати енергозбережувальну діяльність формування культури здорового способу життя учнів вечірньої школи. Обговорення довідок стану викладання та навчальні досягнення учнів з фізики, англійської мови, екології. Удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження сучасних педагогічних технологій. Про перевірку шкільної документації. Аналіз відвідування учнів за І та ІІ семестри. Організація різновидів форм фахового вдосконалення педагогів на основі творчої реалізації системи методичної роботи в вечірній школі.
На цих педрадах учителі мали змогу поділитися своїм власним педагогічним досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег, з передовим педагогічним досвідом учителів-новаторів міста, області тощо.
Розглядалися звіти класних керівників про роботу з учнями, схильними до правопорушень та дітьми, що потребують особливого контролю.
Розглядалися звіти учителів-предметників про проведення декад різних предметів( за окремим планом). Вивчався рейтинг вчителів, які проходять атестацію, за рівнем кваліфікації та загальної культури. Зроблено презентацію щодо атестації педкадрів школи у 2014-2015 н.р. директором . Проатестувалися такі учителі школи: Лазаренко Т.К. – підтверджено раніше встановлено кваліфікаційну категорію « Спеціаліст вищої категорії» та звання « Учитель методист»;
Вдовцова О.С. - підтверджено раніше встановлено кваліфікаційну категорію
« Спеціаліст вищої категорії» та звання « Учитель методист»;
Кузьменко Н.В. - підтверджено раніше встановлено кваліфікаційну категорію « Спеціаліст вищої категорії» та звання « Старший вчитель »;
Зимовська К.А. – встановлено кваліфікаційну категорію « Спеціаліст другої категорії»;
Цмокалюк А.В. - встановлено кваліфікаційну категорію « Спеціаліст другої категорії»;
У школі є методичний кабінет – творча лабораторія для інноваційного зростання. У методичному кабінеті створено інформаційний стенд.
Усі документи, доповіді, матеріали зібрані в інформаційно-методичному кабінеті.
Бібліотекар школи Поліщук А.О. практикує виставки літератури в учительській та класних приміщеннях, за рубрикою "Вісті з науково-методичного центру", "Нові надходження"; проводяться у закладі і цікаві бібліотечні уроки: «Як берегти підручники», «Про бережливе ставлення до книги», «Книга — джерело знань», «Мистецтво виховання Сухомлинського» та інші.
В підготовці до проведення всіх форм методичних заходів активну роботу проводять практичний психолог та соціальний педагог Шаповал Олена Миколаївна.
Неодноразово розглядалося щодо соціального захисту дітей та аналізу роботи соціально-психологічної служби на нарадах:
- Про стан профілактики шкідливих звичок і запобігання правопорушень.
- Про запобігання випадкам насильства і травматизму серед учнів школи.
- Про виконання міської Програми з превентивного виховання.
- Стан відвідування учнями школи.
Чотири педагоги пройшли курси за програмою Intel « Навчання для майбутнього». Сертифікат за даною програмою отримав Поліщук Андрій Олександрович, бібліотекар школи.( педагогів продовжують навчання.
Створено Web-сайт навчального закладу з метою реклами та оприлюднення своєї діяльності.
У цьому році взяли два учня участь в міському конкурсі – захисту наукових робіт з математики ( Онищенко Дарина Сергіївна),Світової література
( Потапчук Катерина Сергіївна). В олімпіаді з української мови взяла участь Потапчук К.С.

На підставі зазначеного,

НАКАЗУЮ:

1. Учителям-предметникам:
1.1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.
Постійно
1.2. Завершити підготовку авторських робіт до участі у обласній педагогічній виставці . 15.06.2015 р.
1.3. Спланувати серію відкритих уроків, позакласних заходів на 2015/2016 н.р.
01.09.2015р.
1.4.Залучати учнів до участі в творчих конкурсах, предметних олімпіад, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України;
Постійно
1.5.Активізувати роботу батьківської громадськості, забезпечуючи умови для розвитку громадсько-активної позиції закладу в системі трьохсторонньої співпраці учнівського колективу, педагогічного колективу та батьків.
До 03.09.2015 року
2. Керівникам методичних об'єднань:
2.1. Спланувати тематику засідань на 2015/2016н.р.
22.08.2015 р.
2.2. Підготувати матеріали до проведення семінарських занять.
Постійно
2.3. Контролювати підготовку робіт учителів до участі у виставках педагогічних технологій, враховуючи специфіку вечірньої школи;
Постійно
2.4. Продумувати та планувати творчі зустрічі з колегами міста, області щодо обміну досвідом та творчими надбаннями;
Постійно
2.5 Систематично працювати над поповненням науково-методичних комплексів методичною літературою. Постійно
2.6.Більше уваги приділити становленню та адаптації молодих педагогів щодо взаємовідвідування уроків у старших колег, презентації їх творчих надбань, дієвого та результативного наставництва, підготовки їх творчого звіту перед колегами та громадськістю; Постійно

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Луніній С.Ю.:
3.1. Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі. Постійно
3.2. Розпочати підготовку до планування методичної роботи на 2015/2016 н.р.
22.09.2015 р.
3.3. Контролювати проходження курсів підвищення кваліфікації
Постійно
3.4. Поповнювати інформацією Web-сайт навчального закладу з метою реклами та оприлюднення своєї діяльності Постійно
3.5.Забезпечувати проведення шкільних психолого-педагогічних семінарів, де знайомити колег з надбаннями видатних педагогів, психологів, з кращими зразками ППД, які стосуються специфіки даного навчального закладу;
Постійно
3.6.Сприяти активній участі кожного педагога закладу в роботі міських МО, міської методичної сесії, різнопланових методичних заходах, фахових конкурсах. Готувати та подавати матеріали з досвіду роботи до місцевої преси.
Постійно
4.Бібліотекарю школи Поліщуку А.О.:
4.1.Залучати учнів до проведення акції "Подаруй книгу", «Випускники – школі», поповнюючи бібліотечний фонд художньою літературою. Постійно
4.2.Організовувати виставки літератури до проведення педрад.,нарад, конференцій , засідань ШМО. Постійно
5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора Луніну С.Ю.

Директор школи Т.К.Лазаренко