У 2015-2016 навчальному році діяльність вчителів шкільного методичного об'єднання природничо-математичного циклу була направлена на науково-методичну проблему, над якою працює школа, а саме на максимальне урахуванням інтересів та запитів учнів з вечірньою формою навчання.

В минулому навчальному році динамічною групою вчителів були намічені шляхи удосконалення загальної освіти дорослих, були виконанні завдання щодо творчого втілення діючих програм та посібників. Вчителі даного циклу постійно створюють мотивацію успіху, дають можливість кожному учню відчути себе комфортно в стінах вечірньої школи і допомагають учням сформуватися як особистості, розкривають і розвивають їх життєві компетенції.

Діяльність шкільного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу у 2015-2016 навчальному році була спрямована на завдання освітніх , соціальних, духовних інтересів та потреб учнів, сприяння їх особистісному ставленню на основах впровадження практично-зорієнтованих технологій навчання і виховання в умовах школи ІІ-ІІІ ступенів. Учителі постійно працюють над удосконаленням навчально-виховного процесу з максимальним урахуванням інтересів та запитів учнів вечірньої школи.
Практична компетентність природничо-математичної освіти учнів вечірньої школи – це проблема над якою працювали і будуть працювати всі вчителі даного циклу. Кожен вчитель розробив методичні рекомендації щодо цієї проблеми, згідно з яких і працював протягом минулого навчального року.

Аналізуючи роботу МО учителів природничо-математичного циклу за минулий навчальний рік і опираючись на наукові доведення, на думку і висловлювання видатних педагогів, вкотре переконуєшся в тому, що особистий приклад учителя у всьому (стосовно справи, стосунків з учнями, вміння поважати, допомагати, вимагати) – невід'ємна риса професіонала.

На засіданнях шкільного методичного об'єднання обговорювались такі важливі питання:

  • аналіз моніторингового дослідження знань учнів нового набору;
  • про організацію виховної роботи з учнями, формування в них наукового світогляду засобами навчального предмета.
  • аналіз стану викладання, якості знань, умінь і практичних навичок учнів;
  • аналіз системи роботи учителів з учнями, що мають низький рівень знань;
  • про проектну діяльність вчителів даного циклу та учнів;
  • про результати виконання навчальних програм та складання залікових робіт;
  • про зовнішнє незалежне оцінювання.

На чергових засіданнях методоб'єднань відбувалося ознайомлення з сучасними досягненнями психолого-педагогічних наук, методики викладання даного предмета, з сучасними інноваційними технологіями.

Протягом навчального року учителями природничо-математичного циклу проводились відкриті уроки згідно графіка. Цікавими були взаємо відвідування та аналіз уроків. Заслуховувались доповіді вчителів та їх обговорення. До засідань методичного об'єднання вчителі готували виставки учнівських творчих робіт, виробів та дидактичного матеріалу, тощо.

Позакласна робота (предметні декади, математичні вечори,круглі столи, диспути, вікторини, тижні педагогічної майстерності) проводилось згідно графіка.

У минулому навчальному році творчі роботи Лазаренко Т.К. та Вдовцової О.С. були представлені на сьомій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2016» і школа була нагороджена дипломом за презентацію досягнень і впровадження педагогічних інноваційній у національний освітній простір.

Протягом навчального року вивчався стан викладання математики (з 12.10.2016р. по 16.10.2016р.) та географії (з 01.02.2016 р. по 12.02.2016 р.) згідно плану роботи управління освіти. Результати обговоренні на засіданнях методичних об'єднань. Пропозиції та зауваження враховані в подальшій роботі вчителів-предметників.