260-tsyklohrama-vyvchennia-navchalnykh-dosiahnen-uchniv-z-bazovykh-dystsyplin-2014-2019-roky.pdf