Протягом року колектив Ірпінської вечірньої загальноосвітньої школи працював над проблемою закладу «Задоволення освітніх, соціальних, духовних інтересів та потреб учнів, сприяння їх особистісному становленню на основах впровадження практично-зорієнтованих технологій навчання і виховання в умовах викладання у вечірній школі».

Робота ШМО вчителів гуманітарних дисциплін була зосереджена над реалізацією проблеми «Трансформація традиційних методів навчання і виховання за допомогою інноваційних технологій в умовах соціалізації навчального процесу для формування компетентної особистості».

В процесі роботи над проблемною темою учителі визначили свої проблемні теми та працювали над їх теоретичним та практичним удосконаленням. Цьому сприяли засідання ШМО, взаємоконсультації, відвідування уроків, участь у шкільних та міських семінарах та конкурсах. На засіданнях ШМО гуманітарного циклу обговорювались тести для контрольних робіт, моделі окремих уроків, індивідуальні та групові завдання для дистанційного навчання.

На серпневому засіданні було обрано нового керівника шкільного методичного об’єднання гуманітарного циклу. Окрім цього було визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, основні завдання та мету ШМО, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи ШМО та тематику засідань на 2016-2017 навчальний рік.

Протягом 2016-2017 н.р. було проведено п’ять засідань ШМО, на яких:

  • надано рекомендації та інструкції щодо ведення шкільної документації;
  • обговорено програми та календарні плани;
  • вироблено методичні рекомендації щодо проведення роботи з обдарованими та слабо встигаючими учнями в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу.

У 2016-2017 навчальному році адміністрацією школи вивчалося питання стану викладання та рівень навчальних досягнень з англійської мови. За результатами перевірки були написані відповідні накази, а довідки про стан викладання предметів та навчальні досягнення учнів, пропозиції і зауваження розглядалися на засіданнях ШМО гуманітарного циклу та були враховані в подальшій роботі педагогів.

В 2016-2017 навчальному році пройшла атестацію учитель зарубіжної літератури та англійської мови Зимовська К.А. Вчителем була представлена творча робота «Розвиток самостійності учнів у навчально-пізнавальній діяльності в умовах навчання у вечірній школі.». За результатами атестаційної комісії : Зимовська К.А відповідає займаній посаді, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії».

Свою педагогічну майстерність учителі підвищують шляхом самоосвіти, активної участі у роботі шкільних та міських предметних МО, семінарах-практикумах, вебінарах, тренінгаг та на курсах підвищення кваліфікації при Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академії неперервної освіти». Творчі роботи, подані Марченко О.М. («Особливості вивчення ліричних творів з української та зарубіжної літератури у вечірній школі із застосуванням новітніх методик». Посібник / О.М.Марченко –Ірпінь, 2017 р) та Зимовською К.А. («Розвиток самостійності учнів у навчально-пізнавальній діяльності в умовах навчання у вечірній школі». Посібник/ К.А. Зимовська - Ірпінь, 2017 р.), були рекомендовані вченою радою Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академії неперервної освіти» до участі у Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2017» та отримали «Диплом» за презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір.

Всеукраїнський конкурс « Творчий учитель-обдарований учень». Захід проводиться згідно п. 21 Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Зимовська К.А. – І місце в номінації «Організація навчально-виховного процесу».
Результати конкурсу –http://iod.gov.ua/news.php?readmore=300.

Три учні пройшли державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання та підтвердили свій результат.

Вихованці Ірпінської вечірньої загальноосвітньої школи брали участь у міських конкурсах та предметних олімпіадах:

  • Харкомич Григорій – мистецтвознавство ( Лазаренко Т.К.);
  • Карпенко Сергій – українська мова та література ( учитель Прядко Н.М.).
  • Євдокименко Вадим учень 9 класу - Участь в І етапі конкурсі – захисті науково дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України. Тема: «Літературна діяльність українських письменників і поетів в еміграції». Почесне ІІІ місце. Керівник: Прядко Н.М.

Протягом року в школі проходили декади української мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови, історії та правознавства. Організовувались та проводились виховні заходи та відкриті уроки, що висвітлювалися на шкільному веб-сайті та у соціальній мережі Facebook.