ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Позитивний психологічний клімат – умови ефективної роботи колективу.
  2. Роль діяльності класного керівника у підвищенні рівня розвитку класного колективу та виховання кожного учня.
  3. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з історії.
  4. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з біології.
  5. Стан виконання рішень попередньої педради.